Plānojiet ierīkot ūdenskrātuvi?
Noteikti iepriekš padomājiet kā uzturēt ūdeni tīru un vizuāli baudāmu.


KĀPĒC ŪDENS AIZAUG?

Ūdens aizaugšanu ar aļģēm nosaka vairāki faktori:
 • Temperatūra - ja ūdenskrātuve ir sekla un saules apspīdēta, tā ātri uzsilst, rezultātā aļģes veidojas daudz ātrāk,
 • Organiskās vielas – tuvumā augošo koku lapas, nopļautā zāle, melnzeme u.c. daļiņas nokļūstot jūsu ūdenskrātuvē, pārvēršas par bagātīgu barības bāzi augošajiem organismiem,
 • Amonijs, nitrīti, nitrāti, smagie metāli,
 • Skābeklis – jo tas ir vairāk, jo palīdz noārdīt ūdenī augošās aļģes ar labvēlīgu organismu palīdzību.,
 • Ūdens cietība - ja tā ir pārāk maza, var kaitēt zivīm, augiem, slikta pašattīrīšanās,
 • pH līmenis - skābums vai bāziskums, u.c.

 

KĀ PASARGĀT ŪDENI NO AIZAUGŠANAS

Pasargāt vai aizkavēt no aizaugšanas var vairākos veidos:

 • Ūdens attīrīšanaBioloģiski – ar speciāliem filtriem, kas dabiskā veidā attīra ūdeni, saglabājot to dzīvu. Ūdens tajos plūst cauri ultravioleto staru lampai, iznīcinot zaļos organismus. Tālāk tiek bagātināts ar skābekli, izfiltrēts un attīrīts ar „labo” mikroorganismu palīdzību. Tiek panākts bioloģiskais līdzsvars, kāds ir dabā tīros ūdeņos. Šādā ūdenskrātuvē lieliski jūtas .
 • Ūdens attīrīšanaMehāniski – atfiltrē ūdenī peldošās mehāniskās un daļēji bioloģiskās daļiņas. Biežāk izmantotie ir smilšu, kārtridžu filtri. Tos izmanto baseinos un strūklakās, kas atrodas telpās. Kombinējot ar ķīmisko vai bioloģisko metodi – ārpus tām.
 • Ķīmiski – regulāri pievienojot ūdenim kādu specializētu ķīmisku preparātu, kas pārtrauc visu mikroorganismu un aļģu darbību. Ķīmiskās vielas var dozēt ar speciālu sūkņu palīdzību vai papildina manuāli vienu reizi nedēļā. Parasti šī metode tiek kombinēta ar mehānisku filtrēšanu. Pielieto strūklakās, peldbaseinos un dīķos bez ūdensaugiem un zivīm.
 • Ar bioloģisku preparātu palīdzību, papildus bagātinot ūdeni ar skābekli.
 • Ar atsevišķu ūdensaugu palīdzību.
 • Periodiski tīrot ūdenskrātuvi.
 • Mazā ūdenskrātuvē regulāri nomainot ūdeni.

Ja Jums ir esoša ūdenskrātuve vai plānojiet to ierīkot, palīdzēsim atrast piemērotāko risinājumu ūdens attīrīšanai, kā arī veiksim to montāžu.