Par ugunsdzēsības dīķiem Ugunsdzēsības dīķis ir nepieciešams vietās, kur pastāv paaugstināts ugunsbīstamības risks, piemēram, uzņēmumos, kas nodarbojas ar kokmateriālu apstrādi, gāzes uzglabāšanas vietās u.c. Ugunsdzēsības dīķi iespējams ierīkot arī dārzā un tas kalpos ne tikai kā ūdens rezervuārs ugunsgrēka gadījumā, bet arī ainavisks elements, kas papildinās                                                   piemājas teritoriju.

 

LR reglamentējošie dokumenti:

  • Par ugunsdzēsības dīķiem Iecerētā dīķa būvniecība vispirms jāsaskaņo ar kaimiņiem, kuriem var rasties neērtības ūdens līmeņa paaugstināšanās vai gruntsūdens līmeņa izmaiņu dēļ.
  • Nākamais solis – saskaņošana ar vietējo pašvaldību.
  • Tālāk – jāiesniedz Reģiona Lauksaimniecības pārvaldes meliorācijas daļā tehniskie noteikumu darbu veikšanai.
  • Veicamos darbu saskaņošana būvvaldē.
  • Uzsākt būvniecību drīkst tikai ar meliorācijas daļas izdotu būvatļauju.
  • Pēc būvniecības pabeigšanas objekts jānodot ekspluatācijā ar būvvaldes un meliorācijas daļas izveidotas komisijas lēmumu.
  • Pie ūdenstilpnes jāizvieto norādījuma zīmes


Izvietojums teritorijā
:

Par ugunsdzēsības dīķiem Ugunsdzēšanas tilpnei noteikti jāparedz piebraucamais ceļš, pa kuru varētu nokļūt ugunsdzēsēju mašīna. Svarīgi ir nodrošināt ūdens pieejamību arī ziemas sezonā, kad dīķis ir aizsalis. Dīķa apkārtni papildinot ar dažādiem augiem var iegūt ainaviski izteiksmīgu ūdens objektu.

 

Raksts publicēts portālā  darzniekiem.lv  17.05.2010
Raksts tapis sadarbībā ar SIA Jaunbērzi AF