Dārzs ir dzīvās dabas sala apkārt Jūsu dzīvojamai ēkai, kas ievērojami paaugstina dzīves telpas kvalitāti un vērtību. Skaistums, harmonija un vienotība ar dabu labvēlīgi ietekmē cilvēka fizisko veselību un garīgo stāvokli. Labiekārtota vide ar kopējo stilu un krāsu gammu ir spējīga ietekmēt cilvēka pašsajūtu, emocionālo un fizisko stāvokli. Katrā prasmīgi organizētā publiskā ārtelpā vai privātmajas dārzā mēs varam pabūt vienatnē, atpūšoties no ikdienas, vai tieši otrādi būt kopā ar savu ģimeni un draugiem.

 

 


Kādēļ ir vajadzīgs teritorijas labiekārtojuma projekts?


Teritorijas labiekārtojuma projektsProjekts - ir spilgta nākotnes vīzija. Labiekārtot dārzu bez projekta ir tas pats, kā celt ēku bez pamatiem. Tas ir nepieciešams, lai varētu panākt mājas un dārza kopējo harmoniju, līdzsvaru un vienoto sistēmu. Skaidrs mērķis atļaus izvairīties no uztraukumiem un nenoteiktības.
Teritorijas labiekārtojuma projekts palīdzēs turpmākajā nākotnē ekonomēt līdzekļus un laiku pie labiekārtošanas darbu veikšanas, kā arī atbrīvos no liekām rūpēm par turpmāko zemes gabala ekspluatāciju.
Rudens – ziemas periods ir vispiemērotākais laiks ainavu projektēšanai, lai ar pirmajiem pavasara saules stariem varētu sākt darbus Jūsu zemes gabalā.

 

Teritorijas labiekārtojuma projekts
Katrs projekts ir individuāls un atšķirīgs. Katram projektam atsevišķi tiek sastādīts projektēšanas darbu uzdevums un tāme.

 

 


Kā piemēru, varu minēt labiekārtojuma projektā sekojošus etapus:

 • Teritorijas izpēte:
 1. objekta apsekošana, situācijas izpēte dabā;
 2. foto fiksācijas;
 3. teritorijas funkcionālā analīze apkārtējās vides kontekstā;
 4. kokaugu inventarizācija.
 • Skiču projekts:
 1. teritorijas labiekārtojuma koncepcija (ar apstādījumiem, rekreācijas, tehniskajām, apkalpes u.c. zonām);
 2. labiekārtojuma elementu un arhitektūras mazo formu izvietojums;
 3. gājēju celiņu, reprezentatīvo  laukumu un ieejas zonu segumu principiālie risinājumi;
 4. teritorijas apgaismojuma shēma ar gaismekļu tipiem;
 5. vizuālais materiāls (perspektīvās skices, augu vizuālā informācija).
 • Ņemot pēc pamata saskaņotu ar pasūtītāju skiču projektu tiek izstrādāts tehniskais projekts, kurā ietilpst:
 1. ģenerālais plāns ar savietotiem inženiertikliem;
 2. apstādījumu plāns (precīzs augu izvietojums ar detalizētiem  zonu risinājumiem, augu specifikācijas tabula un c.);
 3. gājēju ceļu un laukumu segumu plāns (griezumi, detalizēti segumu raksta un krāsu risinājumi, materiālu specifikācija);
 4. horizontālās piesaistes plāns;
 5. labiekārtojuma elementu un arhitektūras mazo formu detālā izstrāde (arhitektoniskais un tehniskais risinājums);
 6. materiālu specifikācijas un apjomi;
 7. paskaidrojuma raksts.

Teritorijas labiekārtojuma projekts

Skiču un tehniskā projekta izstrādei un saskaņošanai nepieciešams laiks, atkarībā no projekta apjoma un sarežģītības pakāpes.

 

Raksts publicēts portālā  darzniekiem.lv  30.03.2010
Raksta autore: Jaunbērzi AF ainavu arhitekte Linda Kačane