Baiba Bērziņa
Valdes priekšsēdētāja, projektu vadītāja

Izglītība: Iegūta 3. līmeņa profesionālā kvalifikācija, ainavu tehniķis (Bulduru Dārzkopības vidusskola)
Papildus izglītība: Sertifikāts – "Darba devēju apmācība darba drošības jautājumos" Profesionālā pilnveides izglītība "Projektu vadītājs"
Pieredze: 2000. g. aprīlis – SIA „Jaunbērzi AF” projektu vadītāja.
Darbības
joma:
Projektu vadītāja ar 17. gadu pieredzi publisko un privāto ārtelpu labiekārtošanā. Strādā pie sabiedrisko teritoriju un privāto dārzu izbūves, un ierīkošanas. Organizē un vada darbus objektos.

Ivo Gereišs
Saimniecības daļas vadītājs

Izglītība: 1 līmeņa augstākā izglītība “Muitas eksperts”
Papildus izglītība: Autovadītāju apliecības: A; B; C; D1; 95kods, traktortehnikas vadītāja apliecība.
Pieredze: 2006. – 2007.gads “Munster Timber Structures”, Īrija
2007.g. – SIA “Jaunbērzi AF”
Darbības
joma:
Auto, moto apkope, remonts, materiālu piegāde.

Evita Kļaveniece
Ainavu arhitekte

Izglītība: Iegūts profesionālais bakalaura grāds ainavu arhitektūrā un plānošanā un ainavu arhitektes kvalifikācija (LLU, VBF)
Papildus izglītība: Profesionālās ievirzes izglītības programma „Vizuāli plastiskā māksla”
Pieredze:

2016.g.jūlijs – SIA “Jaunbērzi AF” – ainavu arhitekte
2015.g. marts – augusts – “Guy Wolfs Hoveniersbedrijf”
Nīderlande – ainavu arhitekte, dārza dizainere

Darbības
joma:
Ainavas telpiskās strūktūras pētniecība un izvērtēšana; dārzu, parku, ainavu un teritoriju labiekārtojuma projektēšana (publiskās un privātās ārtelpas); labiekārtojuma elementu un apstādījumu kompozicionālie, funkcionālie un tehniskie risinājumi.

Guntis Girgensons
Projektu vadītājs - Automātiskās laistīšanas sistēmas

Izglītība: Zemgales vidusskola 2003.gads
Papildus izglītība: Regulāri papildinātas zināšanas automātisko laistīšanas sistēmu ierīkošanā, uzturēšanā un apkopē apmeklējot dažādus seminārus, lekcijas, izstādes
Pieredze: 2004.gads – SIA “Jaunbērzi AF”
Darbības
joma:
Automātisko laistīšanas sistēmu speciālists ar vairāk kā 10 gadu ilgu pieredzi.

Ieva Diūra
Darbu vadītāja

Izglītība: Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola. Bakalaurs - Reklāmas menedžmentā.
Papildus izglītība: Profesionālās ievirzes izglītības programma “Vizuāli plastiskā māksla”.
Pieredze: 2014.g. jūnijs - SIA „Jaunbērzi AF”.
2011.g. - 2014.g. jūnijs –pārdošanas specialiste – konsultante.
2013.g.maijs – 2013.g. novembris - SIA „Jaunbērzi AF”.
Darbības
joma:
Apstādījumu ierīkošana, atjaunošana, kopšana.