Spēles sporta laukumos un  bērnu rotaļu laukumos ir neatņemama ikdienas aktivitāšu sastāvdaļa bērniem, pusaudžiem un jauniešiem. Pēc darba dienas vai brīvdienās, sporta laukumos savu brīvo laiku pavada arī pieaugušie. Tādēļ publiskās vietās jāatvēl atbilstoša lieluma laukumi šīm aktivitātēm.BĒRNU ROTAĻU LAUKUMI – ģimenēs, kurās aug bērni, kā arī publiskās vietās svarīgi atvēlēt vietu bērnu rotaļām. Rotaļu laukuma izvēle jāizdara atbilstoši aktivitātēm un bērna vecumam, ar domu, kad bērnam augot rotaļu ierīces var mainīt vai papildināt.

Svarīga ir rotaļu laukuma seguma izvēle:

  • Gumijas segums – atbilstoši bērna laukuma ierīcēm,
  • Smilts vai smalkas grants segums,
  • Mizu mulča,

Mūsu speciālisti palīdzēs izvēlēties Jūsu bērnam atbilstošas rotaļu ierīces un aprēķināt drošības zonas, lai varētu ierīkot piemērota lieluma laukumu.


SPORTA LAUKUMI
– visbiežāk sporta laukumu izveidošana notiek publiskās vietās aktīvai atpūtai. Katram sporta veidam ir noteikti laukuma lielumi un to nepieciešamais segums.

Pirms laukumu ierīkošanas jāzin esošās grunts ģeoloģiskais sastāvs un jānoskaidro teritorijas drenāžas sistēma. Neesoša vai slikti izveidota drenāža var padarīt laukumus nelietojamus.