Publiskā ārtelpa ietver sevī sabiedrisko un daudzdzīvokļu namu teritorijas, kā arī skvērus un parkus. Ārtelpu labiekārtošana ir viens no mūsu uzņēmuma svarīgākajiem uzdevumiem.