Stāvi krasti un nogāzes ir lieliska iespēja padarīt apkārtējo vidi estētiski izteiksmīgāku.
Svarīgi šīs vietas nostiprināt ar atbilstošiem materiāliem un pielietot pareizās tehnoloģijām, lai nenotiktu zemes viskārtas slīdēšana un grunts izskalošanās.


STIPRINĀŠANAS VEIDI

Palisādes - nogāzes, krastu stiprināšanaPALISĀDES – stiprināšanu ar virpotiem koka mietiem var pielietot stiprinot nelielu nogāzi vai ūdenstilpņu malas. Ļoti svarīgi izvēlēties atbilstoša lieluma un diametra mietus, kā arī izvērtēt esošo grunti. Šis stiprināšanas veids lieliski iekļaujas dabīgā vidē un rada vieglu, estētisku ainavu.

ZĀLIENS – nogāzes var nostiprināt arī ar zālienu. Atbilstoši nogāzes slīpumam jāizvēlas attiecīgs stiprinājuma slānis un uzklāšanas tehnoloģija. Zālienam ir svarīgi izvēlēties atbilstošu zāliena sēklu maisījumu, lai veidotu stabilu sakņu sistēmu.
Vietās, kur nav atbilstoša notekūdeņu sistēma, zāliena sēklas izskalošanos var traucēt virsūdeņi. To rezultātā zāliens nesadīgs vienmērīgi un nebūs kvalitatīvs.

Paklājzāliens - nogāzes, krastu stiprinašanaPAKLĀJZĀLIENS – ir ērts un ātrs veids, kā nogāzi padarīt zaļu. Pareizi sagatavojot pamata slāni, zāliena ruļļus uzklāj un nostiprina. Zāliens ir vienmērīgs, regulāri laistot  zāliens jau pēc mēneša būs pieaudzis pie augsnes auglīgās pamatkārtas.

ZEMSEDZES AUGI – atbilstoši teritorijas kopējam plānojumam, krastus un nogāzes var nostādīt arī ar augiem. Attiecīgi katrai nogāzei izvēlas stiprinājuma režģi un augus. Režģis kopā ar augu sakņu sistēmu lieliski noturēs augsnes virskārtas slīdēšanu. Augiem izaugot veidosies ļoti dekoratīva krasta vai nogāzes mala.

Akmens krāvumi - nogāzes, krastu stiprinašanaAKMENS KRĀVUMI – atbilstoši apkārtējai videi, krastus var stiprināt ar dolomīta akmeņiem vai laukakmeņiem. No tiem veidojot terases vai neregulārus akmens krāvumus. (Atbalsta sienas skatīt pie sadaļas – Atbalsta sienas un kāpnes )