2017. gada sezonas cenas norādītas orientējošas! Katram objektam tiek sastādīts individuāls darbu uzdevums un tāme. Papildus tiek rēķinātas transporta izmaksas, t.sk. sagādes izdevumi, teritorijas pārmērīšana un administratīvie izdevumi. Visas cenas norādītas bez PVN 21%


 
KONSULTĀCIJAS
NR. KONSULTĀCIJA PIRMS LABIEKĀRTOJUMA UN APSTĀDĪJUMU PROJEKTA IZSTRĀDES 
1
1.1. Izbraukšana uz objektu Rīgas robežās no 25.00 €
1.2.
Ārpus Rīgas objekta novērtēšana sākot no 30.00 € + 0.30 €/km*
KONSULTĒJAM ARĪ ĀRPUS LATVIJAS ROBEŽĀM!
2 KONSULTĀCIJA PIRMS TERITORIJAS LABIEKĀRTOŠANAS
2.1. Izbraukšana uz objektu Rīgas robežās no 25.00 €
2.2. Ārpus Rīgas objekta novērtēšana sākot no 30.00 € + 0.30 €/km*
3 KONSULTĀCIJA JŪSU DĀRZĀ
3.1. Izbraukšana uz objektu Rīgas robežās no 25.00 € un konsultācija 15.00 €/h
3.2. Ārpus Rīgas - konsultācija 45.00 € + 0.30 €/km*
4 BEZMAKSAS KONSULTĀCIJAS SNIEDZAM
PA TELEFONU UN BIROJA TELPĀS (iepriekš vienojoties par laiku)!
* km rēķina no Mārupes ielas 19/13
PROJEKTĒŠANAS DARBU IZCENOJUMI
NR. PROJEKTA DAĻAS NOSAUKUMS IZMAKSAS €, 1000m² zemes gabalam
1 TERITORIJAS IZPĒTE
1.1. Objekta apsekošana, situācijas izpēte dabā un analītiskā fotofiksācija (reljefs,hidroloģiskie faktori, blakus teritoriju ietekme u.c.)  no 50,00 €
1.2. Teritorijas funkcionālā analīze apkārtējās vides kontekstā.
1.3. Kokaugu inventarizācija.
2 SKIČU PROJEKTS
2.1. Teritorijas labiekārtojuma koncepcija ar apstādījumiem, rekreācijas, tehniskajām, apkalpes u.c. zonām. no 350,00 €
2.2. Labiekārtojuma elementu un arhitektūras mazo formu izvietojums.
2.3. Gājēju celiņu, reprezentatīvo laukumu un ieejas zonu segumu principiālie risinājumi.
2.4. Teritorijas apgaismojuma shēma ar gaismekļu tipiem.
2.5 Vizualizācijas (perspektīvās skices)
3 TEHNISKAIS PROJEKTS
3.1. Apstādījumu plāns ar piesaistēm un detalizētiem apstādījumu zonu risinājumiem. no 500,00 €
3.2. Gājēju ceļu un laukumu segumu plāns, griezumi, detalizēti segumu raksta un krāsu risinājumi, materiālu specifikācija.
3.3. Gaismekļu izvietojuma plāns ar piesaistēm un apgaismes elementu tipiem (bez elektroapgādes projekta).
3.4. Automātiskais laistīšanas sistēmas principiālais plāns ar pieslēgumu vietām.
3.5. Labiekārtojuma elementu un arhitektūras mazo formu detālā izstrāde, arhitektoniskais un tehniskais risinājums.
3.6. Ūdens elementu (dekorātīvie baseini, dīķi, strūklakas, strauti, kaskādes, ūdenskritumi, ūdens sienas) datālā izstrāde, arhitektoniskais un tehniskais risinājums.
3.7. Bērnu rotaļu laukumu detāla izstrāde.
3.8. Detalizēti atsevišķu stādījumu zonu plāni, akmens dobes, alpināriji un t.t.
3.9. Vertikālās piesaistes plāns.
3.10. Horizontālās piesaistes plāns.
APSTĀDĪJUMU UN ZĀLIENA IERĪKOŠANA
NR. NOSAUKUMS MATERIĀLI UN DARBS APJOMS CENA €
DOBES SAGATAVOŠANA
1 Dobes sagatavošana ziemcietēm un vasaras puķēm Sagatavošana esošā augsnē, kūdra, minerālmēsli un darbs m2 no 1,75 €
2 Stādījumu ierīkošana ziemcietēm un vasaras puķēm Augi, melnzeme, minerālmēsli, kūdra un darbs m2 no 6,70 €
3 Dobes sagatavošana kokaugiem Sagatavošana esošā augsnē, mulča, minerālmēsli un darbs m2 no 4,40 €
4 Stādījumu ierīkošana kokaugiem Augi, melnzeme, minerālmēsli, mizu mulča un darbs m2 no 9,50 €
5 Stādījumu ierīkošana rododendriem Sagatavošana esošā augsnē, skābā kūdra, minerālmēsli un darbs m2 no 4,40 €
6 Stādījumu ierīkošana rododendriem Augi, melnzeme, minerālmēsli, skābā kūdra un darbs m2 no 14,00 €
7 Dobes sagatavošana akmens dārzam Sagatavošana esošā augsnē, akmeņi, oļi un darbs m2 no 4,40 €
8 Akmensdārzu ierīkošana Augi, substrāts, akmeņi, oļi un darbs m2 no 7,00 €
DZĪVŽOGI
9 Vietas sagatavošana dzīvžogam Substrāts, minerālmēsli, mizu mulča un darbs tek.m. no 7,00 €
10 Lapu kokaugu dzīvžogu ierīkošana Augi, substrāts, minerālmēsli, mizu mulča un darbs tek.m. no 9,50 €
11 Skuju kokaugu dzīvžogu ierīkošana Augi, substrāts, minerālmēsli, mizu mulča un darbs tek.m. no 12,20 €
AUGU STĀDĪŠANA
12 Vasaras puķes Darbs gab. no 0,30 €
13 Ziemcietes Darbs gab. no 0,45 €
14 Lapu kokaugi Darbs gab. no 1,25 €
15 Skuju kokaugi Darbs gab. no 1,60 €
16 Rododendri Darbs gab. no 2,68 €
17 Dižstādi Darbs gab. no 8,90 €
18 Augu izlikšana Darbs gab. no 0,30 €
19 Augu pārstādīšana Darbs gab. no 0,70 €
20 Augu atsiešana Darbs gab. no 1,50 €
21 Mulčēšana Darbs maiss no 0,70 €
ZĀLIENS
22 Zāliena ierīkošana Darbs m2 no 0,80 €
23 Zāliena ierīkošana Bez melnzemes, z. sēkla, minerālmēsli un darbs m2 no 1,15 €
24 Zāliena ierīkošana - melnzeme - 5 cm Melnzeme, z. sēkla, minerālmēsli un darbs m2 no 1,70 €
25 Zāliena ierīkošana - melnzeme - 10 cm Melnzeme, z. sēkla, minerālmēsli un darbs m2 no 2,65 €
26 Zāliena ierīkošana - melnzeme - 15 cm Melnzeme, z. sēkla, minerālmēsli un darbs m2 no 3,60 €
27 Paklājzāliens Melnzeme, paklājzāliens un darbs m2 no 8,80 €
28 Stiprināts zāliens Substrāts, minerālmēsli, z. sēkla un darbs m2 no 2,90 €
29 Stiprināts zāliens ar betona šūnām Visi materiāli un darbs m2 no 17,20 €
30 Stiprināts zāliens ar EKO šūnām Visi materiāli un darbs m2 no 26,00 €
31 Pļavas tipa zāliens Melnzeme, z. sēkla, minerālmēsli un darbs m2 no 2,80 €
JUMTA DĀRZI
32 Ekstensīvais jumts Visi materiāli, augi un darbs m2 no 31,50 €
33 Intensīvais jumts Visi materiāli, augi un darbs m2 no 47,00 €
34 Slīpais jumts Visi materiāli, augi un darbs m2 no 75,00 €
KOKU ZĀĢĒŠANA UN VAINAGU VEIDOŠANA
35 Augļu koku vainagu veidošana, līdz 5 gad. Materiālu un darbs gab. no 10,30 €
36 Augļu koku vainagu veidošana, virs 5 gad. Materiālu un darbs gab. no 26,00 €
37 Krūmu apgriešana Materiālu un darbs gab. no 0,60 €
38 Krūmu atjaunošana Materiālu un darbs gab. no 2,70 €
39 Koku vainagu veidošana Materiālu un darbs gab. no 8,50 €
40 Lielo koku zāģēšana Materiālu un darbs gab. no 60,00 €
* cenā nav iekļauta liekās grunts rakšana un izvešana, atkritumu izvešana
CEĻI UN LAUKUMI
NR. NOSAUKUMS MATERIĀLI UN DARBS APJOMS CENA €
1 Betona bruģakmens seguma ierīkošana - gājēju celiņiem Bez bruģakmens, šķembas, smilts un darbs m2 no 8,90 €
2 Betona bruģakmens seguma ierīkošana - gājēju celiņiem Visi materiāli un darbs m2 no 22,30 €
3 Betona bruģakmens seguma ierīkošana - paredzēta mehāniskai slodzei Bez bruģakmens, šķembas, smilts un darbs m2 no 10,40 €
4 Betona bruģakmens seguma ierīkošana - paredzēta mehāniskai slodzei Visi materiāli un darbs m2 no 26,00 €
5 Granīta bruģakmens ierīkošana mazai slodzei Bez akmens, šķembas, smilts un darbs m2 no 15,00 €
6 Granīta bruģakmens ierīkošana -paredzēta mehāniskai slodzei Visi materiāli un darbs m2 no 37,00 €
7 Irdeno segumu ierīkošana - taciņām Visi materiāli un darbs m2 no 4,50 €
8 Irdeno segumu ierīkošana - paredzēta mehāniskai slodzei Visi materiāli un darbs m2 no 7,50 €
9 Akmens vai koka ripu soļu taciņas ierīkošana Visi materiāli un darbs m2 no 7,50 €
10 Koka bruģa ierīkošana Visi materiāli un darbs m2 no 15,80 €
11 Dekingu laukuma ierīkošana Visi materiāli un darbs m2 no 50,00 €
12 Klinker bruģa ierīkošana - taciņām Visi materiāli un darbs m2 no 46,00 €
13 Klinker bruģa ierīkošana - mehāniskai slodzei Visi materiāli un darbs m2 no 43,00 €
14 Betona Eko bruģis Visi materiāli un darbs m2 no 22,00 €
15 Plastikāta Eko šūnas Visi materiāli un darbs m2 no 29,00 €
APMALES
16 Betona ietves apmale Visi materiāli un darbs tek.m no 10,00 €
17 Betona ceļa apmale Visi materiāli un darbs tek.m no 13,00 €
18 Notekūdeņu savācēj aka Visi materiāli un darbs gab. no 95,00 €
* cenā nav iekļauta liekās grunts rakšana un izvešana, atkritumu izvešana
ATBALSTA SIENAS UN KĀPNES
NR. NOSAUKUMS MATERIĀLI UN DARBS APJOMS CENA €
1 Atbalsta sienas izbūve - līdz h-50 cm, plat. 30 cm Pamats, materiāli, darbs m2 no 38,00 €
2 Atbalsta sienas izbūve - līdz h-100 cm, plat. 30 cm Pamats, materiāli, darbs m2 no 60,00 €
3 Mūra izbūve Pamats, materiāli, darbs m2 no 150,00 €
4 Mūrēšanas darbi ar akmeni Darbs m2 no 45,00 €
5 Akmens kāpņu izbūve Darbs m2 no 38,00 €
6 Betona bruģakmens izbūve Darbs m2 no 13,00 €
7 Betona kāpnes ar apdari Pamats, materiāli, darbs m2 no 40,00 €
* cenā nav iekļauta atkritumu izvešana
KAMĪNI UN UGUNSKURA VIETAS
NR. NOSAUKUMS MATERIĀLI UN DARBS APJOMS CENA €
1 Kamīna būve Visi materiāli un darbs m2 no 180,00 €
2 Laukakmens ugunskura vieta Visi materiāli un darbs m2 no 28,00 €
3 Laukakmens ugunskura vieta ar aprīkojumu Visi materiāli un darbs m2 no 55,00 €
* cenā nav iekļauta liekās grunts rakšana un izvešana, atkritumu izvešana
NOGĀZES UN KRASTU STIPRINĀŠANA
NR. NOSAUKUMS MATERIĀLI UN DARBS APJOMS CENA €
1 Palisāžu izbūve h - 0,50 m, d- 0,10m Visi materiāli un darbs tek.m. no 28,00 €
2 Palisāžu izbūve h - 1,00 m, d- 0,10m Visi materiāli un darbs tek.m. no 40,00 €
3 Palisāžu izbūve h - 1,50 m, d- 0,10m Visi materiāli un darbs tek.m. no 53,00 €
4 Palisāžu izbūve h - 2,00 m, d- 0,10m Visi materiāli un darbs tek.m. no 80,00 €
5 Nogāzes stiprināšana ar preterozijas tīklu Visi materiāli, augi un darbs m2 no 7,00 €
6 Nogāzes stiprināšana ar ģeo režģi Visi materiāli un darbs m2 no 23,00 €
7 Nogāzes stiprināšana ar laukakmeņiem Visi materiāli un darbs m2 no 30,00 €
* cenā nav iekļauta liekās grunts rakšana un izvešana, atkritumu izvešana
ARHITEKTŪRAS MAZĀS FORMAS
NR. NOSAUKUMS MATERIĀLI UN DARBS APJOMS CENA €
1 Lapenes Visi materiāli un darbs m2 no 40,00 €
2 Dārza nojumes Visi materiāli un darbs m2 no 42,00 €
3 Pergolas Visi materiāli un darbs tek.m. no 38,00 €
4 Arkas Visi materiāli un darbs gab. no 100,00 €
5 Vīteņaugu režģi Visi materiāli un darbs gab. no 75,00 €
6 Sols Visi materiāli un darbs gab. no 70,00 €
7 Galds Visi materiāli un darbs gab. no 100,00 €
8 Pārģērbšanās kabīnes Visi materiāli un darbs gab. no 260,00 €
9 Puķu podi Visi materiāli, augi un darbs gab. no 55,00 €
10 Puķu kastes Visi materiāli, augi un darbs m2 no 75,00 €
* cenā nav iekļauta liekās grunts rakšana un izvešana, atkritumu izvešana
SPORTA UN BĒRNU ROTAĻU LAUKUMI
NR. NOSAUKUMS MATERIĀLI UN DARBS APJOMS CENA €
1 Volejbola laukuma izveide Visi materiāli un darbs m2 no 13,00 €
2 Sporta un bērnu laukuma segums Visi materiāli un darbs m2 no 25,00 €
3 Šūpoles Visi materiāli un darbs gab. no 75,00 €
4 Smilšu kaste Visi materiāli un darbs m2 no 40,00 €
5 Rotaļu mājiņa Visi materiāli un darbs gab. no 450,00 €
6 Pludmales izveide Visi materiāli un darbs m2 no 20,00 €
APGAISMOJUMA SISTĒMAS
NR. NOSAUKUMS MATERIĀLI UN DARBS APJOMS CENA €
1 Pamatu izbūve Materiāli un darbs gab. no 8,50 €
2 Prožektori Materiāli un darbs gab. no 40,00 €
3 Dārza lampas Materiāli un darbs gab. no 50,00 €
4 Laternas Materiāli un darbs gab. no 200,00 €
AUTOMĀTISKĀS LAISTĪŠANAS SISTĒMAS
NR. NOSAUKUMS MATERIĀLI UN DARBS APJOMS CENA €
1 Hidrantu izbūve līdz 200 m2 Materiāli un darbs m2 no 0,50 €
2 Hidrantu izbūve līdz 1000 m2 Materiāli un darbs m2 no 0,40 €
3 Automātiskās sistēmas izbūve līdz 500 m2 Materiāli un darbs m2 no 3,90 €
4 Automātiskās sistēmas izbūve virs 500 m2 Materiāli un darbs m2 no 2,35 €
ŪDENS ELEMENTU BŪVE
NR. NOSAUKUMS MATERIĀLI UN DARBS APJOMS CENA €
1 Dekoratīvo dīķu izveide Materiāli, darbs, bez aprīkojuma m2 no 45,00 €
2 Ugunsdzēšamo dīķu izveide Materiāli un darbs m2 no 28,00 €
3 Strūklaka ar betonētu baseinu Materiāli, aprīkojums, darbs m2 no 250,00 €
4 Strautu izbūve Materiāli, darbs, bez aprīkojuma m2 no 30,00 €
5 Kaskādes izbūve Materiāli, akmens plāksne, darbs, bez aprīkojuma m2 no 100,00 €
6 Ūdens aiskara izbūve Materiāli, aprīkojums, darbs tek.m. no
1800,00 €
7 Ūdens dārzu izbūve Materiāli, augi, darbs m2 no 38,00 €
8 Muzikālās strūklakas Visi materiāli un darbs gab. no
150000,00 €
9 Triecis Mehānisms, aprīkojums, rezervuārs, darbs gab. no
1500,00 €
* cenā nav iekļauta liekās grunts rakšana un izvešana, atkritumu izvešana
KOPŠANAS DARBI
NR. NOSAUKUMS MATERIĀLI UN DARBS APJOMS CENA €
PAVASARĪ
1 Zāliena aerācija līdz 50 m2 Darbs m2 no 0,18 €
2 Zāliena aerācija līdz 200 m2 Darbs m2 no 0,15 €
3 Zāliena aerācija līdz 500 m2 Darbs m2 no 0,15 €
4 Zāliena aerācija virs 500 m2 Darbs m2 no 0,11 €
5 Zāliena kopšanas darbi pavasarī - 50 m2 Aerācija, minerālmēsli un darbs m2 no 0,55 €
6 Zāliena kopšanas darbi pavasarī - 200 m2 Aerācija, minerālmēsli un darbs m2 no 0,42 €
7 Zāliena kopšanas darbi pavasarī - 500 m2 Aerācija, minerālmēsli un darbs m2 no 0,30 €
8 Zāliena kopšanas darbi pavasarī - virs 500 m2 Aerācija, minerālmēsli un darbs m2 no 0,27 €
9 Dobju kopšanas darbi pavasarī Ziemciešu un kokaugu apgriešana, min.mēsli, mizu mulča un darbs m2 no 1,80 €
10 Krūmu apgriešana Darbs gab. no 0,60 €
11 Koku vainaga veidošana Darbs gab. no 8,00 €
VASARĀ
12 Zāliena pļaušana Darbs m2 no 0,05 €
13 Dobju kopšana Darbs m2 no 0,30 €
14 Vienreizēja mēslošana Materiāli un darbs m2 no 0,06 €
RUDENĪ
15 Dobju sagatavošana ziemai Materiāli un darbs m2 no 0,50 €
16 Augu ieziemošana Materiāli un darbs gab. no 1,80 €
* cenā nav iekļauta liekās grunts rakšana un izvešana, atkritumu izvešana
ZIEMASSVĒTKU EGLES
GARUMS
(m)
LATVIJAS EGLES Latvijas egleskatīt foto SUDRABEGLES
 Sudrabegleskatīt foto
BALTEGLES
NORDMANN
0.60 - 1.00 1.00 - 3.00 Ls
1.42 - 4.27 €
1.00 - 1.25 3.00 - 5.00 Ls
4.27 - 7.11 €
14.00-18.00 LsPremium
19.92 - 25.61 €
1.25 - 1.50 5.00 - 8.00 Ls
7.11 - 11.38 €
10.00 - 20.00 Ls
14.23 - 28.46 €
17.00-25.00 LsPremium
24.19 - 35.57 €
1.50 - 1.75 6.00 - 10.00 Ls
8.54 - 14.23 €
18.00 - 26.00 Ls
25.61 - 36.99 €
25.00-37.00 LsPremium
35.57 - 52.65 €
1.75 - 2.00 8.00 - 12.00 Ls
11.38 - 17.07 €
25.00 - 35.00 Ls
35.57 - 49.80 €
25.00-35.00 LsStandart
35.57 - 49.80 €
2.00 - 2.25 10.00 - 14.00 Ls
14.23 - 19.92 €
35.00-50.00 LsStandart
49.80 - 71.14 €
2.25 - 2.50 12.00 - 16.00 Ls
17.07 - 22.77 €
2.50 - 3.00 16.00 - 25.00 Ls
22.77 - 35.57 €
3.00 - 3.50 25.00 - 35.00 Ls
35.57 - 49.80 €
3.50 - 4.00 35.00 - 45.00 Ls
49.80 - 64.03 €
4.00 - 5.00 45.00 - 80.00 Ls
64.03 - 113.83 €
5.00 - 6.00 80.00 - 100.00 Ls
113.83 - 142.29 €
6.00 - 7.00 100.00 - 200.00 Ls
142.29 - 284.57 €
7.00 - 8.00 200.00 - 300.00 Ls
284.57 - 426.86 €
8.00 - 10.00 300.00 - 600.00 Ls
426.86 - 853.72 €
EGLES PODOS
GARUMS
(m)
LATVIJAS EGLES Podu egle- Latvijas egleskatīt foto SUDRABEGLES
  Podu egle - sudrabegleskatīt foto
SERBIJAS EGLES
0.60 - 1.00 6.00 - 12.00 Ls
8.54 - 17.07 €
7.00 - 15.00 Ls
9.96 - 21.34 €
7.00 - 12.00 Ls
9.96 - 17.07 €
1.00 - 1.50 12.00 - 20.00 Ls
17.07 - 28.46 €
15.00 - 26.00 Ls
21.34 - 36.99 €
12.00 - 34.00 Ls
17.07 - 48.38 €