Ainavu projektēšanaAinavu projektēšana – ir pirmais solis Jūsu dārza labiekārtošanā. Ainavu projekts ir tikpat svarīgs kā mājas vai dzīvokļa dizaina projekts. Profesionāli izstrādāts dārza labiekārtojuma projekts – ir sarežģīts un darbietilpīgs process, kas sastāv no vairākiem projektēšanas posmiem.


  • Ainavu projektēšanaLabiekārtojuma projekta pirmais posms ir izpētes darbs, kas sevī ietver visas nepieciešamās dokumentācijas ievākšanu (arhitektūras un plānošanas uzdevums (labiekārtojot publiskās telpas), zemes robežplāns, topogrāfiskais plāns, ēkas plāni ar fasāžu un stāvu plāniem, komunikāciju plāni un c.), kā arī esošās situācijas izpēti (reljefs, augsne, gruntsūdens līmeņi u. c.).
  • Labiekārtojuma projekta otrais posms ir pati projektēšana, kas pamatojas uz projektēšanas darba uzdevumu un izpēti.


LABIEKĀRTOJUMA PROJEKTS TIEK IEDALĪTS SEKOJOŠĀS DAĻĀS:

  • Ainavu projektēšanaskiču projekts (tā ir labiekārtojuma koncepcija ar teritorijas zonējumu, apstādījumu grupu un labiekārtojuma elementu izvietojumu, dārza vizualizāciju utt.);
  • tehniskais projekts (ietver ģenerālo plānu, labiekārtojuma un apstādījumu plānus, segumu un vertikālo plānus, horizontālās piesaistes plānu, automātiskās laistīšanas sistēmas plānu u.c.).
  • Ainavu projektēšanapaskaidrojuma raksts.

Labiekārtojuma projekts dod iespēju ne tikai ieraudzīt savu dārzu nākotnē, bet arī precīzi aprēķināt labiekārtošanas darbu izmaksas, kā arī ieplānot ierīkošanas darbu secību.


Projektēšanas izmaksas skiču projektam vidēji ir no 150,00 Ls. Tehniskajam projektam ir no 300,00 Ls.

Ainavu projektēšanaAinavu projektēšanaAinavu projektēšana