Labie darbiNu jau trešo gadu devāmies ciemos pie saviem draugiem uz atbalsta centru bērniem un ģimenēm "Roku Rokā". Ar katru gadu draudzība kļūst ar vien ciešāka un mēs ar patiesu prieku noskatāmies kā mazie aug un gūst jaunu pieredzi.
 

Bērni saviem vecākiem, centra vadītājiem un viesiem patstāvīgi bija saorganizējuši priekšnesumus un paši tos vadīja! Mēs droši varam teikt - mēs lepojamies ar jaunajiem talantiem, kā arī sakām milzīgu paldies Jums visiem par atbalstu, jo tieši pateicoties Jums, bērni, kā katru gadu, saņēma tik ļoti gaidītās dāvanas!

Arī Jūs variet atbalstīt bērnus ar dažādām lietām! Jūsu ziedojumus ar milzīgu prieku sagaidīs Rīgā, Līksnas ielā 13-1, tālr. +371 7241965.

Paldies, kad iegādājoties eglīti pie mums piedalijāties dāvināšanas priekā!

Roku rokāRoku rokāRoku rokā

Roku rokāRoku rokāRoku rokā

Roku rokāRoku rokāRoku rokā

Roku rokāRoku rokāRoku rokā

Roku rokāRoku rokāRoku rokā

Roku rokā