Labākais laiks projekta pasūtīšanaiRudens – ziemas periods ir vispiemērotākais laiks ainavu projektēšanai, lai ar pirmajiem pavasara saules stariem varētu sākt darbus zemes gabalā.


LABIEKĀRTOJUMA PROJEKTS IETVER SEKOJOŠUS ETAPUS:

 • Ainavu arhitekta un projektu vadītāja izbraukšana uz objektu;
 • Teritorijas izpēteTeritorijas izpēte:
  • objekta apsekošana;
  • foto fiksācijas;
  • augu inventarizācija;
  • topogrāfijas uzmērīšana (pēc pasūtītāja vēlmes);
  • augsnes analīzes (pēc pasūtītāja vēlmes);
 • Dokumenti, kuri ir nepieciešami, uzsākot  projektu (iesniedz pasūtītājs):
  • inženiertopogrāfiskais plāns vai zemes robežu plāns;
  • ēkas plāns (fasāžu un stāvu plāni);
  • inženiertehnisko komunikāciju (elektrība, gāze, telefons u. tml.) plāns;
  • āderu plāns, ja tāds ir;
 • Pēc teritorijas izpētes un nepieciešamo dokumentu saņemšanas, ņemot vērā pasūtītāja vēlmes un idejas top skiču projekts.
 • Skiču projektsSkiču projektā ietilpst:
  • labiekārtojuma koncepcija (teritorijas zonējums, augu grupu, arhitektūras mazo formu, ūdens elementu izvietojums; apgaismojuma  shēma ar gaismas ķermeņu dizaina priekšlikumu);
  • vizuālais materiāls (perspektīvās skices, augu vizuālā informācija).

Skiču projekta izstrādei nepieciešams laiks no 1 – 4 nedēļām, atkarībā no skiču projekta apjoma un skaņošanas darbiem.

 • Ņemot pēc pamata saskaņotu ar pasūtītāju skiču projektu tiek izstrādāts tehniskais projekts, kurā ietilpst:
  • Tehniskais projektsģenerālais plāns;
  • apstādījumu plāns (precīzs augu izvietojums, augu specifikācijas tabula un c.);
  • segumu plāns (arhitektoniskais risinājums, griezumi);
  • horizontālās piesaistes plāns;
  • vertikālais plāns (augstuma atzīmes);
  • detalizēti atsevišķu stādījumu zonu plāni;
  • elektroapgādes projekts (ja tāds nepieciešams);
  • bērnu rotaļu laukuma risinājums;
  • automātiskās laistīšanas sistēmas principiālā shēma (ja tāda nepieciešama);
  • ūdens elementu: dekoratīvo baseinu, dīķu, strautu, kaskāžu, strūklaku detālā izstrāde (tehniskais risinājums);
  • arhitektūras mazo formu detālā izstrāde (arhitektoniskais un tehniskais risinājums);
  • materiālu specifikācijas un apjomi;
  • Paskaidrojuma rakstsceltniecības tāmes sastādīšana;
  • Paskaidrojuma raksts, kurā ietilpst:
   • projekta paskaidrojošs materiāls;
   • tehnoloģijas apraksts;
   • labiekārtošanas darbu izpildes secība;
   • rekomendācijas dārza turpmākai apkopei.


Tehniskā projekta izstrādei nepieciešams laiks no 2 – 8 nedēļām, atkarībā no projekta apjoma un skaņošanas darbiem ar pasūtītāju, būvvaldi un citām attiecīgām instancēm.