Dārzs, kā jebkurš dzīvais „organisms” attīstās laikā un telpā. Ar laiku parādās nepieciešamība dārza vai atsevišķu elementu rekonstrukcijā. Citreiz ir vajadzīga dārza pārplānošana un tas bieži saistīts ar jaunu būvju vai iekārtu celtniecību. Katrai dārza rekonstrukcijai ir nepieciešama individuāla pieeja un esošās situācijas rūpīga izvērtēšana