Publiskā ārtelpa ietver sevī sabiedrisko un daudzdzīvokļu namu teritorijas, kā arī skvērus un parkus. Ārtelpu labiekārtošana ir viens no mūsu uzņēmuma svarīgākajiem uzdevumiem.

Publiskās ārtelpas labiekārtojumam ir vairāki svarīgi aspekti. Apstādījumi labvēlīgi iespaido ekoloģiju: ražo skābekli, aizsargā no putekļiem un izplūdes gāzēm, pasargā no trokšņiem.  Kā arī paaugstina ārtelpas vizuālo un estētisko stāvokli. Parki un skvēri ir pilsētnieku iemīļotākās atpūtas vietas.

Mūsu uzdevums ir publiskā ārtelpā, kur ir blīva apbūve veidot labiekārtotas teritorijas ar košiem apstādījumiem, funkcionāliem ceļiem un laukumiem,  interesantām un modernām arhitektūras mazām formām un ūdens elementiem, drošiem bērnu rotaļu laukumiem. Publisko ārtelpu labiekārtojuma un apstādījumu projektēšana notiek saskaņā ar Latvijas Valsts būvnormatīviem un likumdošanu. Ainavu arhitekti sagatavo visu nepieciešamo projekta dokumentāciju, saskaņošanai  attiecīgās instancēs.

Mūsu pieredze šādos objektos ļauj Jums parādīt mūsu spilgtās idejas un nestandarta risinājumus. Ar šādiem objektiem Jūs varat iepazīties sadaļā „Galerija”.

Publiskās ārtelpasPubliskās ārtelpasPubliskās ārtelpasPubliskās ārtelpas