Ainavu arhitektūras uzdevumā ietilpst funkcionālas telpas izveide un dārza stila koncepcijas noteikšana.
 
Dārzs ir dzīvās dabas sala apkārt Jūsu dzīvojamai ēkai, kas ievērojami paaugstina dzīves telpas kvalitāti un vērtību. Skaistums, harmonija un vienotība ar dabu labvēlīgi ietekmē cilvēka fizisko veselību un garīgo stāvokli. Jau ir sen zināms fakts, ka labiekārtota vide ar kopējo stilu un krāsu gammu ir spējīga ietekmēt cilvēka pašsajūtu un emocionālo stāvokli. Katra prasmīgi organizēta publiska ārtelpa vai privātmajas dārzs ietver sevī zonas, kur cilvēks var pabūt vienatnē, atpūšoties no ikdienas, vai tieši otrādi būt kopā ar savu ģimeni un draugiem.

Mūsu uzņēmuma ainavu arhitekti un dārznieki uzmanīgi pārdomā katru ārtelpu un labiekārto to saskaņā ar izvēlēto merķi!

 
KĀDĒĻ IR NEPIECIEŠAMS LABIEKĀRTOJUMA PROJEKTS?

Projekts  - ir spilgta nākotnes vīzija. Labiekārtot dārzu bez projekta ir tas pats, kā celt ēku bez pamatiem. Tas ir nepieciešams, lai varētu paredzēt mājas un dārza izveides gala rezultātu, lai varētu noteikt savas prioritātes. Skaidrs mērķis atļaus izvairīties no uztraukumiem un nenoteiktības.  Nevainojami izstrādāts labiekārtojuma projekts palīdzēs turpmākajā nākotnē ekonomēt līdzekļus  un laiku pie labiekārtošanas darbu veikšanas, kā arī atbrīvos no liekām rūpēm par turpmāko zemes gabala ekspluatāciju.

Rudens – ziemas periods ir vispiemērotākais laiks ainavu projektēšanai, lai ar pirmajiem pavasara saules stariem varētu sākt darbus zemes gabalā.

 

LABIEKĀRTOJUMA PROJEKTS IETVER SEKOJOŠUS ETAPUS:

 • Ainavu arhitekta un projektu vadītāja izbraukšana uz objektu;
 • Teritorijas izpēte:
  • objekta apsekošana;
  • foto fiksācijas;
  • augu inventarizācija;
  • topogrāfijas uzmērīšana (pēc pasūtītāja vēlmes);
  • augsnes analīzes (pēc pasūtītāja vēlmes);
 • Dokumenti, kuri ir nepieciešami, uzsākot  projektu (iesniedz pasūtītājs):
  • inženiertopogrāfiskais plāns vai zemes robežu plāns;
  • ēkas plāns (fasāžu un stāvu plāni);
  • inženiertehnisko komunikāciju (elektrība, gāze, telefons u. tml.) plāns;
  • āderu plāns, ja tāds ir;
 • Pēc teritorijas izpētes un nepieciešamo dokumentu saņemšanas, ņemot vērā pasūtītāja vēlmes un idejas top skiču projekts.
 • Skiču projektā ietilpst:
  • labiekārtojuma koncepcija (teritorijas zonējums, augu grupu, arhitektūras mazo formu, ūdens elementu izvietojums; apgaismojuma  shēma ar gaismas ķermeņu dizaina priekšlikumu);
 • Labiekārtojuma koncepcijaLabiekārtojuma koncepcijaLabiekārtojuma koncepcijaLabiekārtojuma koncepcijaLabiekārtojuma koncepcijaLabiekārtojuma koncepcijaLabiekārtojuma koncepcijaLabiekārtojuma koncepcijaLabiekārtojuma koncepcijaLabiekārtojuma koncepcija
  • vizuālais materiāls (perspektīvās skices, augu vizuālā informācija).
  Vizuālais materiālsVizuālais materiālsVizuālais materiālsVizuālais materiālsVizuālais materiālsVizuālais materiālsVizuālais materiālsVizuālais materiālsVizuālais materiāls

Skiču projekta izstrādei nepieciešams laiks no 1 – 4 nedēļām, atkarībā no skiču projekta apjoma un skaņošanas darbiem.

 • Ņemot pēc pamata saskaņotu ar pasūtītāju skiču projektu tiek izstrādāts tehniskais projekts, kurā ietilpst:
  • ģenerālais plāns;
 • ģenerālais plānsģenerālais plāns
  • labiekārtojuma un apstādījumu plāns (precīzs augu izvietojums, augu specifikācijas tabula un c.);
  labiekārtojuma un apstādījumu plānslabiekārtojuma un apstādījumu plānslabiekārtojuma un apstādījumu plānslabiekārtojuma un apstādījumu plānslabiekārtojuma un apstādījumu plānslabiekārtojuma un apstādījumu plāns
  • segumu plāns (arhitektoniskais risinājums, griezumi);
  segumu plānssegumu plānssegumu plāns
  • horizontālās piesaistes plāns;
  horizontālās piesaistes plānshorizontālās piesaistes plāns
  • vertikālais plāns (augstuma atzīmes);
  vertikālais plānsvertikālais plāns
  • detalizēti atsevišķu stādījumu zonu plāni;
  • elektroapgādes projekts (ja tāds nepieciešams);
  • bērnu rotaļu laukuma risinājums;
  • automātiskās laistīšanas sistēmas principiālā shēma (ja tāda nepieciešama);
  automātiskās laistīšanas sistēmasautomātiskās laistīšanas sistēmas
  • ūdens elementu: dekoratīvo baseinu, dīķu, strautu, kaskāžu, strūklaku detālā izstrāde (tehniskais risinājums);
  ūdens elementuūdens elementuūdens elementuūdens elementuūdens elementuūdens elementuūdens elementuūdens elementuūdens elementuūdens elementu
  • arhitektūras mazo formu detālā izstrāde (arhitektoniskais un tehniskais risinājums);
  arhitektūras mazo formu detālā izstrādearhitektūras mazo formu detālā izstrādearhitektūras mazo formu detālā izstrādearhitektūras mazo formu detālā izstrādearhitektūras mazo formu detālā izstrāde
  • materiālu specifikācijas un apjomi;
  • celtniecības tāmes sastādīšana;
  • Paskaidrojuma raksts, kurā ietilpst:
   • projekta paskaidrojošs materiāls;
   • tehnoloģijas apraksts;
   • labiekārtošanas darbu izpildes secība;
   • rekomendācijas dārza turpmākai apkopei.


Tehniskā projekta izstrādei nepieciešams laiks no 2 – 8 nedēļām, atkarībā no projekta apjoma un skaņošanas darbiem ar pasūtītāju, būvvaldi un citām attiecīgām instancēm.