Zāliens ir pamats savrupmājas dārza dekoratīvajā un dzīvojamā zonā. Zālienam jābūt rūpīgi un regulāri koptam.

 

PAVASARA DARBI

Pavasarī, pēc sniega nokušanas, zālienā ir redzamas sekas pēc ziemas perioda. Vietām ir pelējums, vecās zāles atliekas ir sablīvējušās, neļauj jaunajai zālei dīgt un saņemt skābekli. Tiklīdz kā zāliens ir nožuvis, jāveic aerēšana – vecās zāles ‘’izķemmēšana’’ ar aeratoru vai grābekli. Šī procesa rezultātā tiek likvidētas pagājušā gada zāliena atliekas un uzirdināta augsnes virskārta, augsnē nokļūst skābeklis un tā elpo.  Tas ir ļoti svarīgi, lai turpmāk būtu kvalitatīvs zāliens. Šos darbus ieteicams veikt katru pavasari.

Pēc šiem darbiem zālienu mēslo ar minerālmēslu maisījumu, kas paredzēts mēslošanai pavasarī.


MĒSLOŠANA

Tā kā zālienu bieži īsina, tas augšanai patērē daudz barības vielu, tāpēc nepieciešams dot virsmēslojumu. Galvenās barības vielas ir slāpeklis, fosfors un kālijs.

Zāliena mēslošanu veic pavasarī un vasaras otrajā pusē. Slāpeklis veicina zaļās masas augšanu un pavasarī tas nepieciešams visvairāk.

Rudenī mēslošanai izmanto kālija un fosfora mēslojumu. Kālijs veicina augu nobriešanu, kas sevišķi svarīgi pirms ziemas.

Mēslošanu veic pirms lietus, vai arī pēc mēslošanas zālienu kārtīgi aplaista.


PĻAUŠANA

Pirmā pļaušana pēc zāliena sēšanas jāveic, kad zāliens izaudzis ~10 cm garumā. Pirmajā pļaušanas reizē jānopļauj ~ 1/3 no zāles garuma. Visa nopļautā zāle vienmēr jāsavāc.

Bieži un pareizi pļaujot tiek veicināta zāliena cerošana, kas ir galvenais, lai zāliens būtu blīvs un kvalitatīvs.

Gar koku stumbriem, pie dārza laternām, gar atbalsta sienām, nogāzēs un citās sarežģītās vietās ieteicams pļaut ar trimmeri.

Zāliena pļaušanu veic sausā laikā, kad nelīst lietus un nožuvusi rasa. Ļoti sausā un karstā vasarā nebūtu ieteicams zālienu pļaut dienas vidū, kad ir viskarstākais. Pēc pļaušanas to ieteicams aplaistīt.

Regulāra un rūpīga zāliena pļauja ir labākais līdzeklis cīņai ar nezālēm!


LAIST